Termeni de utilizare

Termeni și condiții de utilizare

Contract public pentru utilizarea Elefin.ro, App.Elefin.ro și site-urilor asociate

 

Bine ați venit, Elefin este aplicația care vă oferă libertate, liniște și stare de spirit pozitivă, printr-un management eficient, intuitiv, simplu a tuturor banilor din afacerile Dumneavoastră.

Acești termeni și condiții au scopul de a vă explica obligațiile noastre ca și furnizor de servicii și ale Dumneavoastră ca utilizator. Vă rugăm să le citiți cu atenție!  

 

Elefin face referire la serviciul furnizat ca obiect al acestor Termeni și Condiții Generale.

 

 

 • Preambul

 

  1. Prin accesarea site-urilor și aplicației Elefin, deținută de Elefin SRL., Dumneavoastră confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești termeni și condiții, valabil și pentru toți utilizatorii serviciului, chiar și aceia invitați de Dumneavoastră.
  2. Elefin furnizează servicii prin intermediul mai multor domenii web, precum și subdomenii și alias-uri ale acestor domenii. Toate site-urile pe care Elefin furnizează acces la serviciul său vor fi denumite în cele ce urmează Elefin.
  3. Acești Termeni și Condiții vor guverna relația contractuală dintre Utilizatori și Elefin, indiferent pe care din site-urile Elefin este și dacă este vizitator, utilizator înregistrat și/sau logat.
  4. Ca utilizator puteți analiza, printa, descărca și salva prezentul document din secțiunea Termeni și Condiții a fiecărui site Elefin.
  5. Modificarea sub orice forma a acestui document fără acordul explicit, în scris, a Elefin este strict interzisă.

 

 

 • Definiții
 • „Acord” înseamna acești Termeni și Condiții Generale de utilizare.
 • „Dumneavoastră” înseamnă persoana care se înregistrează pentru a utiliza Serviciul, și, atunci când contextul o permite, include firma în numele careia persoana se înregistrează pentru a utiliza serviciul. Are același înțeles cu “Master account” sau “Contul Master”.
 • „Utilizator” înseamnă orice persoană sau entitate invitată în aplicație de către Dumneavoastră și care deține un id de utilizator și parolă.
 • „Serviciu” înseamnă aplicația online (web) și/sau hibridă ori nativă de management și gestiune financiară pusă la dispozitie de Elefin prin intermediul site-urilor sale.
 • „Taxa de acces” înseamna taxa lunară (incluzând orice impozite și taxe) de plătit de Dumneavoastră în conformitate cu sumele și termenele de plată afișate pe website-uri (care pot fi modificate de Elefin pe viitor). Această taxă reprezintă tariful pe care trebuie să îl plătiți pentru a avea acces la Serviciu.”Informații confidențiale” cuprinde toate informațiile transmise între părțile semnatare ale prezentului acord, fie în scris, pe cale electronică sau oral, inclusiv în cadrul Serviciului, dar nu include informații care sunt sau pot deveni publice, altele decât cele care sunt divulgate neautorizat de către cealaltă parte.
 • „Date” înseamnă orice date introduse de către Dumneavoastră sau cu autorizarea Dumneavoastră de utilizatori în site-uri/aplicația web.
 • „Proprietate intelectuală” înseamna orice patent, marcă de comerț, marcă de serviciu, drepturi de autor, drept moral, chiar într-un design, know-how și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, oriunde în lume, înregistrată sau nu.
 • „Site” înseamnă site-ul/site-urile de internet și/sau orice site operat de Elefin.

 

 

 

 • Obiectul contractului
 • Elefin prin site-urile sale oferă utilizatorilor înregistrați două opțiuni: a) un cont trial (care beneficiază de toate opțiunile, dar este limitat ca timp de acum menționate ca “Trial”) și b) mai multe pachete și opțiuni de conturi plătite pentru organizații (cu opțiuni diferite în funcție de fiecare pachet, de acum mențiuonate ca și “Conturi”).
 • Detalii despre prețurile practicate pentru Conturi sunt publicate pe site-urilor Elefin la adresa http://www.elefin.ro/pachete. Prețurile afișate pot varia. Plățile se fac prin intermediul Avangate.com pe baza metodelor de plată acceptate. Dacă Elefin nu va putea să colecteze sumele corespunzătoare pachetelor alese de către Utilizator și din conturile introduse de Utilizator din cauza fondurilor insuficiente, acesta din urmă va trebui să suporte toate costurile generate din aceste tranzacții, incluzând taxe bancare generate de debiturile respective, întrucât Utilizatorul este responsabil de acea situație.
 • Elefin poate trimite facturile Conturilor plătite prin e-mail fiind emise în numele utilizatorului de către compania Avangate. Orice utilizate a serviciilor, datelor și conținutului site-urilor Elefin dincolo de scopul oferit de Elefin necesită, înainte de toate, acordul scris a Elefin.
 • Elefin nu trebuie dă ofere date și informații oferite de utilizator decât dacă aceasta nu încalcă legislația în vigoare sau acesastă întețelegere.
 • Elefin este îndreptățit să retragă orice informații/date ilegale sau interzise de pe site-urile sale fără a notifica utilizatorul.
 • Utilizatorul a luat la cunoștință și este de acord că este tehnic imposibil să atingem 100% dispobibilitate pe site-urile Elefin, cu toate acestea Elefin face toate eforturile necesare pentru a menține site-urile sale disponibile fără întrerupere. Situațiile legate de mentenanță, securitate sau suprasolicitări, și/sau evenimente care nu sunt în controlul Elefin (întreruperea rețelelor de comunicații publice, căderi de tensiune etc.) pot genera probleme de funcționare și întreruperea temporară a serviciilor furnizate de Elefin și site-urile sale.

 

 

 

 • Obligațiile Elefin
 • Elefin are obligația de a vă acorda accesul la aplicație în concordanță cu pachetul și opțiunile alese și cu acest acord.
 • Elefin are obligația de a asigura confidențilitatea și protecția datelor dumneavoastră personale în concordanță cu Declarația de Confidențialitate și acest Acord.
 • Elefin are obligația de a asigura securitatea serviciului în concordanță cu politica de Securitate și acest Acord.

 

 

 

 • Obligațiile Dumneavoastră
 • Obligații plată:
 • Accesul la Serviciu Elefin se face contra cost, după plata anticipată a taxei de acces. Taxa de acces se calculează automat pe site sau în aplicație în funcție de pachetul, opțiunile și numărul de utilizatori alese/aleși. Plata se face online cu cardul bancar, prin conexiune securizată către Avangate.com, lider în soluții de plăți on-line.
 • Factura pentru taxa de acces va fi eliberată de către Avangate imediat ce banca Dumneavoastră aprobă plata taxei. Aceasta va fi trimisă către Dumneavoastră prin e-mail, la adresa specificată la înregistrare, împreună cu o copie a acestui Acord, care ține loc de contract.
 • Prețuri preferențiale sau discount-uri:
 • Periodic puteți beneficia de anumite discount-uri sau prețuri preferențiale ale anumitor pachete, opțiuni, taxe de acces etc., în funcție de numărul de plăți în avans, numărul de utilizatori, numărul de puncte de lucru etc. toate la libera Dumneavoastră alegere. Aceste discount-uri sunt disponibile doar celor care achită serviciile contractate în timpul stabilit.
 • Dacă plata nu se face în temenul stabilit, Elefin este exonerat de orice responsabilitate legală sau/și în concordanță cu acești termeni, și Elefin își rezervă dreptul de a sista furnizarea serviciilor, de a anula prezentul contract public cu Dumneavoastră și de a emite factura pe suma integrală fără discount-uri.
 • Gratuități:
 • Anumite module și/sau aplicații proprii sau conexe pot fi oferite gratuit de către Elefin, anumitor utilizatori, pentru a își completa campaniile și a oferi un plus de valoare către clienții săi. Chiar dacă unele module/aplicații pot fi gratuite Dumneavoastră aveți obligația de a achita restul moduleler/aplicațiilor ce le utilizați. Elefin poate revoca oricând gratuitățile oferite cu notificarea prealabilă a utilizatorilor.
 • Obligații generale:

 

Trebuie să utilizați aplicația doar pentru scopuri proprii legate de afaceri interne, în conformitate cu acest acord.

 

 • Condiții de acces:
 • Trebuie să vă asigurați că numele (e-mailul) de utilizator și parolele necesare pentru accesarea serviciului sunt confidențiale și păstrate în siguranță.
 • Trebuie să notificați imediat Elefin de orice utilizare neautorizată a parolelor Dumneavoastră sau orice altă încălcare a securității și Elefin va reseta parola și trebuie să întreprindeți toate acele acțiuni pe care Elefin în mod rezonabil le va considera necesare pentru a menține sau îmbunătăți securitatea sistemelor și rețelelor pe care rulează Elefin și accesul Dumneavoastră la serviciu.
 • Condiții speciale:
 • Nu încercați să subminați securitatea sau integritatea sistemelor sau rețelelor Elefin.
 • Nu folosiți și nu abuzați de servicii care pot afecta funcționalitatea serviciilor sau a site-urilor în orice mod, sau alte sisteme pentru a furniza servicii care pot afecta capacitatea oricărui alt utilizator de folosire a serviciilor sau site-urilor.
 • Nu încercați să obțineți acces neautorizat la niciun alt material decât cele la care aveți acces și permisiune expres, sau la sistemul informatic de găzduire.
 • Nu transmiteți și nu introduceți pe site-urile web următoarele: fișiere care pot deteriora dispozitivele de calcul sau software al oricărei persoane, conținut care poate fi ofensator, sau materiale sau date care pot duce la încălcarea legislației în vigoare, a drepturilor de autor, secretelor comerciale asupra cărora nu aveți drept de utilizare.
 • Nu încercați să modificați, copiați, adaptați, reproduceți, dezasamblați, decompilați, nici un software utilizat pentru a furniza serviciile sau a opera site-urile cu excepția cazului când este strict necesar să se utilizeze una din ele pentru funcționarea normală a site-urilor, aplicației.
 • Limitări de utilizare:

 

Utilizarea serviciului poate fi supus unor limitări, inclusiv, dar nu limitat la volumul tranzacțiilor lunare, numărul de apeluri și conectări. Orice astfel de limitări vor fi specificate în cadrul Serviciului.

 

 • Despăgubire:
 • Dumneavoastră sunteți de acord să despăgubiți Elefin, pentru orice creanțe, costuri, prejudicii sau pierderi ce decurg din încălcarea de către dumneavoastră a oricăruia dintre clauzele acestui acord.
 • Dumneavoastră exonerați Elefin de orice răspundere și renunțați la orice despăgubire, orice plângere făcută personal sau prin terți referitoare la conținutul publicat pe site-urile/aplicațiile Elefin, rezultând din încălcarea acestor Termeni și Condiții.
 • Utilizatorul își asumă orice costuri rezonabile plătite de Elefin în urma încălcării unei terțe părți, precum și cheltuielile de judecată.
 • Toate aceste obligații nu se aplică dacă utilizatorul nu este implicat în aceste încălcări ale acordului.
 • Dacă conținutul publicat de către utilizator încalcă orice drepturi a terțe părți, utilizatorul trebuie să își asigure pe cont propriu dreptul de folosire a acelui conținut sau să stopeze imediat orice activitate care încalcă acești termeni și condiții.

 

 

 

 • Utilizarea aplicației
 • Elefin vă oferă dreptul de utilizare a serviciului furnizat prin intermediul site-urilor sau sau a aplicațiilor pentru diverse platforme, cu acces la modulele/facilitățile/opțiunile în concordanță cu pachetele și extraopțiunile alese. Acest drept este ne-exclusiv, ne-transferabil, limitat la și fiind obiectul acestui Acord. Dumneavoastră luați la cunoștință și sunteți de acord cu acest fapt, subiect al oricărei înțelegeri scrise aplicabile între Dumneavoastră și Utilizatori, sau oricărei legi aplicabile:
 • Dumneavoastră alegeți pe cine invitați ca utilizator și ce nivel de permisiuni îi acordați în accesarea/editarea/vizualizarea/introducerea datelor organizației Dumneavoastră;
 • Dumneavoastră sunteți responsabil pentru toți Utilizatorii invitați de Dumneavoastră în aplicație;
 • Dumneavoastră controlați în permanență nivelul de acces și permisiunile fiecărui utilizator la aplicație și/sau organizație și puteți revoca sau modifica aceste permisiuni oricând și pentru orice motiv, caz în care acea persoană/entitate va înceta să mai fie utilizator sau va avea nivelele de acces definite de Dumneavoastră, în funcție de situație.
 • Dacă există orice fel de dispută între Dumneavoastră și un utilizator invitat de Dumneavoastră referitor la accesul la organizație, serviciu, aplicație; Dumneavoastră sunteți cel care decideți dacă și ce acces, nivel de acces, permisiuni va avea acel utilizator.

 

 

 

 • Confidențialitatea
 • Cu excepția cazului în care partea în cauză are acordul prealabil scris al celeilalte părți sau dacă solicită acest lucru prin lege:
 • Fiecare parte va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale ale celuilalt obtinute în legătura cu aceste clauze. Niciuna dintre părți, fără acordul prealabil scris al celeilalte, nu va divulga sau nu va face disponibilă nici o informație confidențială către alte persoane, nu se va folosi de acestea în beneficiul propriu, în afara celor avute în vedere de către acesti termeni.
 • Obligațiile fiecărei părți în conformitate cu această clauză vor continua și după încetarea acestor clauze.
 • Dispozițiile anterioare de la acest punct nu se aplică la informația care:

 

 • este sau devine publică, în afară încălcării acestei clauze;
 • este primită de la un terț care a dobândit-o în mod legal și care nu are obligația de confidențialitate;
 • se află în posesia părții destinatare fără restricție în ceea ce privește divulgarea ei, înainte de data de primire din partea revelatoare; sau
 • este dezvoltată independent, fără acces la informații confidențiale. Elefin menține o politică de confidențialitate care stabilește obligațiile părților în ceea ce privește informațiile cu caracter personal, pe care o găsiți la www.elefin.ro/confidentialitate și pe care Dumneavoastră o acceptați atunci când acceptați acest acord și utilizați aplicația și site-urile Elefin.

 

 

 • Proprietatea Datelor și responsabilitate
 • Elefin nu își asumă nici o responsabilitate privind datele și informațiile introduse de utilizatori în aplicație sau pe site-urile sale. Toate datele, introducerea, modificarea și responsabilitatea asupra lor aparțin utilizatorilor și prin urmare Elefin nu poate fi tras la răspundere de nici o entitate referitor la acestea, întrucât utilitatea și configurarea acestora ține de bunul plac al Dumneavoastră.
 • Dumneavoastră puteți sesiza orice activitate a oricărui alt utilizator care încalcă legislația în vigoare sau acest acord trimițând un email către legal@elefin.ro

 

 

 

 • Proprietate intelectuală
 • General:

 

Numele, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală din cadrul Serviciilor, site-urilor web, precum și orice documente referitoare la serviciul Elefin rămân în proprietatea Elefin.

 

 • Proprietatea datelor utilizatorului:

 

Denumirea, datele introduse, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală a datelor inserate de Dumneavoastră în aplicație rămân în proprietatea dumneavoastră. Cu toate acestea, accesul Dumneavoastră la date este condiționat de plata în avans a taxei de acces la aplicația Elefin. Elefin vă acordă dreptul de a utiliza, copia, transmite, stoca, și salva informații și date în scopul de a vă permite să accesați și să utilizați Serviciile și pentru orice alte scopuri legate de furnizarea de servicii de către Dumneavoastră.

 

 • Backup de date:

 

Dumneavoastră trebuie să păstrați copii ale tuturor datelor introduse în cadrul Serviciului. Elefin aderă prin politicile sale la cele mai bune practici și proceduri pentru a preveni pierderea de date, inclusiv un sistem de salvare zilnica a datelor, regim de back-up, dar nu acordă niciun fel de garanții pentru eventualele pierderi de date. Elefin exclude în mod expres responsabilitatea pentru orice pierdere de date.

 

 • Aplicații terțe și datele:

 

Dacă activați alte aplicații terțe pentru utilizarea acestora împreună cu aceste servicii, înseamnă că sunteți de acord că Elefin poate permite acelor aplicații terțe să acceseze datele Dumneavoastră ca fiind necesare pentru interoperarea cu Serviciile noastre. Elefin nu va fi responsabil pentru nici o divulgare, modificare sau ștergere a datelor Dumneavoastră care rezultă din orice astfel de acces de către alte aplicații terțe.

 

 

 • Garanții și luarea la cunoștință
 • Asumarea autorității:

 

Dumneavoastră garantați că, atunci când v-ați înregistrat pentru a folosi serviciile în numele unei alte persoane fizice sau juridice, aveți autoritatea de a accepta acest Acord și acești Termeni și Condiții în numele acestei persoane și sunteți de acord că prin înregistrarea Dumneavoastră obligați persoana în numele căreia o faceți, să accepte prezentul Acord, cu toate obligațiile ce decurg din el, fără limitarea obligațiilor Dumneavoastră personale în conformitate cu acești termeni.

 

 • Confirmare:
 • Dumneavoastră sunteți de acord că:

 

Sunteți autorizat să utilizați Serviciul și site-urile și să accesați informațiile și datele introduse de Dumneavoastră pe Site-urile web, inclusiv orice informații sau date introduse pe site-ul web de către orice persoană autorizată pentru a utiliza Serviciul. Sunteți, de asemenea, autorizat să accesați informațiile și datele prelucrate care sunt puse la dispoziția Dumneavoastră (în funcție de nivelurile de acces) prin utilizarea de către Dumneavoastră a site-urilor și Serviciului (indiferent dacă aceste informații și date sunt introduse de Dumneavoastră sau de oricine altcineva).

 

 • Elefin nu are nici o responsabilitate față de orice altă persoană în afara Dumneavoastră și nimic din prezentul acord nu oferă, sau nu urmărește să ofere un avantaj pentru orice altă persoană în afară Dumneavoastră. Dacă utilizați Serviciul sau accesați site-urile în folosul sau în beneficiul altcuiva decât Dumneavoastră (a unei persoane juridice sau alte entități), sunteți de acord că:
 • Sunteți responsabil pentru a vă asigura că aveți dreptul să faceți acest lucru;
 • Sunteți responsabil pentru autorizarea oricărei persoane care are acces la informații sau la date, și sunteți de acord că Elefin nu are obligația să furnizeze oricărei persoane acces la aceste date sau informații fără autorizația Dumneavoastră și se poate referi la orice cereri de informații pentru a vi le adresa și
 • Veți despăgubi Elefin împotriva oricăror pretenții sau pierderi referitoare la:
 • Refuzul Elefin de a furniza oricăror persoane acces la informațiile sau datele în conformitate cu acest Acord,
 • Acordul Elefin de informare sau punere la dispoziție a datelor către orice persoană cu autorizația dumneavoastră.
 • Furnizarea, accesul la, și utilizarea Serviciilor „ca atare” și pe propriul Dumneavoastră risc.
 • Elefin nu poate garanta că utilizarea serviciului va fi neîntrerupt sau fără erori. Printre altele, funcționarea și disponibilitatea sistemelor utilizate pentru accesarea serviciilor, inclusiv a serviciilor de telefonie publică, rețelelor de calculatoare și internet atât Lan cât și Wi-Fi, pot fi imprevizibile și pot din când în când interfera între ele, și pot împiedica accesul la Serviciile oferite. Elefin nu este în nici un fel responsabil pentru orice astfel de intervenții sau de împiedicarea accesului Dumneavoastră la utilizarea serviciilor.
 • Elefin nu este contabilul Dumneavoastră și utilizarea serviciilor nu constituie primire sau prestare de consultanță sau servicii contabile. Dacă aveți orice întrebări de contabilitate, vă rugăm să contactați un contabil autorizat sau expert contabil.
 • Este responsabilitatea Dumneavoastră exclusivă de a stabili faptul că Serviciile satisfac nevoile afacerii Dumneavoastră și sunt potrivite pentru scopurile pentru care acestea sunt utilizate.
 • Veți rămâne singurul responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor contabile, de calcul de impozite și taxe, conform legii, informațiile din Elefin având doar rol informativ și de avertizare. Este responsabilitatea Dumneavoastră de a verifica faptul că stocarea și accesul la datele Dumneavoastră prin intermediul Serviciului este conform legilor aplicabile în cazul Dumneavoastră (inclusiv orice legi care vă obligă să păstrați registrele).
 • Nici o garanție: Elefin nu oferă nici o garanție cu privire la Serviciul oferit. Fără a limita cele de mai sus, Elefin nu garantează că serviciile vor satisface cerințele dumneavoastră sau că vor fi potrivite pentru orice scop particular. Pentru a evita îndoiala, toate condițiile implicite sau garanții sunt excluse în masura în care este permisă de lege, inclusiv (dar fără limitare) garanții de vandabilitate, adecvare la scop, titlu și non-încalcare. Pentru nevoi specifice contactați-ne la contact@elefin.ro și vă stăm la dispoziție pentru a vă ajuta în cazul în care este posibil.

 

 

 

 • Limitarea Răspunderii

 

  1. Până în punctul maxim permis de lege, Elefin exclude răspunderea și responsabilitatea în acord cu Dumneavoastră(sau orice altă persoană), prejudiciu (inclusiv neglijența), sau prin alte mijloace, pentru orice pierdere (inclusiv pierderea de informații, date, beneficii și de economii) sau daune care rezultă, direct sau indirect, de la orice utilizare sau întrebuințare a Serviciului sau a site-urilor.
  2. Dacă suferiți o pierdere sau un prejudiciu ca urmare a neglijenței Elefin(sau agenților autorizați) sau ca urmare a nerespectării acestor Termeni, orice revendicare a Dumneavoastră împotriva Elefin care decurge din neglijența sau greșeala Elefin va fi limitată în ceea ce priveste un incident, sau serie de incidente legate, la suma taxei de acces plătite de către Dumneavoastră conform ultimei facturi emise din partea Elefin.
  3. Dacă nu sunteți mulțumit cu Serviciul, unica și exclusiva Dumneavoastră cale de atac este de a rezilia acest Acord în conformitate cu Clauzele menționate.

 

 

 • Terminare, Rambursare plăților în avans
 • Perioada de probă

 

Când vă înregistrați pentru prima dată să accesați aceste servicii puteți să le evaluați în cadrul condițiilor de utilizare a Serviciilor, neavând nici o obligație de a continua să utilizați Serviciile pe viitor. Totuși, dacă alegeți să utilizați în continuare serviciile, ulterior, va trebui să plătiți anticipat taxa de acces, din ziua în care expiră perioada de probă. Dacă alegeți să nu utilizați în continuare serviciile, puteți șterge organizația Dumneavoastră în sectiunea „Login Administrare” de pe site.

 

 • Acces preplătit
 • Acești termeni se vor aplica pentru perioada acoperită de taxa de acces plătită în temeiul clauzei anterioare.
 • Atunci când perioada de subscriere preplătită în conformitate cu clauza anterioară expiră, începe o “perioadă de grație” de 15 de zile, și Elefin va suspenda utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor și a accesului Dumneavoastră la date.
 • Dacă în perioada de grație nu se plătește taxa anticipată de acces pentru o perioadă de abonament nou, acest acord este reziliat și Elefin, la discreția sa, poate șterge datele Dumneavoastră și rezilia utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor.
 • Plata eșuată
 • Taxa de acces în conformitate cu clauza 3.1. trebuie să fie plătită de către Dumneavoastră în aplicație folosind un card de debit sau de credit. Dacă prin orice mijloace, această plată este revocată sau anulată de banca Dumneavoastră,
 • Elefin poate lua oricare din următoarele măsuri, la discreția sa:
 • Denunță prezentul acord și utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciilor și a site-urilor;
 • Suspendă pentru orice perioadă determinată sau nedeterminată de timp, utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor și a site-urilor;
 • Suspendă sau reziliază accesul la date.
 • Expirarea sau rezilierea: Clauzele anterioare vor continua și la expirarea sau încetarea acestui Acord.
 • Terminare
 • Dumneavoastră puteți termina oricând utilizarea serviciilor gratuite sau în perioadă de probă fără vreun motiv anume. Puteți să ne notificați oricând în acest sens prin formularul de contact sau la adresa contact@elefin.ro. Notificarea trebuie să includă numele de utilizator înregistrat și adresa de e-mail.
 • Dumneavoastră puteți termina utilizarea serviciilor plătite fără vreun motiv anume, la finalul perioadei plătite anterior sau stabilite contractual la început prin notificarea cu 15 zile înainte, folosing formularul de contact sau la adresa contact@elefin.ro. Notificarea trebuie să includă numele de utilizator înregistrat și adresa de e-mail.
 • După terminarea perioadei plătite, Dumneavoastră aveți dreptul să solicitați o nouă subscripție gratuită, acest lucru nu va afecta dreptul ambelor părți de a suspenda contractul dintr-un motiv întemeiat.
 • Un motiv întemeiat este definit ca fiind un eveniment care face inacceptabil ca Elefin să continue și să respecte înțelegerea până la finalul perioadei, luâd în calcul toate circumstanțele și cazurile particulare și punând în balanță interesul Elefin față de cel al clientului. Un motiv întemeiat, poate să includă oricare din următoarele:
 • Dumneavoastră sau oricare din utilizatori nu respectă prevederile legale.
 • Dumneavoastră sau oricare din utilizatori încalcă obligațiile contractuale.
 • Dacă reputația și imaginea Elefin este afectată de prezența utilizatorului (exemplu: dacă utilizatorul a fost condamnat sau este anchetat penal și / sau dacă această condamnare este cunoscută de alți utilizatori)
 • Dumneavoastră sau oricare din utilizatori provovați orice comunitate, grup, asociație etc (sau orice activități) care sunt sub supravegherea autorităților responsabile.
 • Dumneavoastră sau oricare din utilizatori aduceți prejudicii, oricărui alt utilizatori.
 • Dumneavoastră sau oricare din utilizatori sunteți membri ai unor secte fanatice, grupuri teroriste, grupuri criminale.
 • Dacă un astfel de eveniment se întâmplă în concordanță cu această secțiune, Elefin are dreptul să încheie această înțelegere în concordanță cu această secțiune, Elefin este împuternicit să:
 • Șteargă întreg conținutul utilizatorului
 • Emită un avertisment, sau
 • Să blocheze utilizatorului accesul la serviciu sau site-urilor conexe
 • Rambursare
 • În următoarele situații, utilizatorul nu este îndreptățit să solicite rambursarea oricărei plăți efectuate în avans:
 • dacă Elefin a suspendat contratul și serviciile pentru un motiv întelemeiat
 • dacă Elefin a blocat accesul utiliuzatorului pentru un motiv întemeiat
 • dacă Dumneavoastră sau orice utilizator a suspendat înțelegerea.
 • Oricum, Dumneavoastră aveți dreptul de a solicita rambursarea unei părți din ultima plată efectuată către Elefin, dacă aveți un motiv întemeiat imputabil Elefin. Elefin nu va oferi restituirea taxei pentru nici o perioada de plată anticipată rămasă neutilizată dintr-un abonament de acces preplătit.

 

 

 

 • Suport Tehnic
 • În cazul apariției unor probleme tehnice, Dumneavoastră trebuie să depuneți toate eforturile posibile pentru a investiga și diagnostica problemele înainte de a contacta echipa Elefin, inclusiv prin ajutorul furnizat online: proceduri, documente, filme, comunitate . Dacă aveți nevoie de asistență tehnică, trimiteți solicitarea Dumneavoastră pin sistemul de suport tehnic apăsând butonul „suport clienți” din interfața aplicației. Elefin își rezervă dreptul de a răspunde solicitărilor trimise de Dumneavoastră în mod gratuit sau contra cost. Elefin va răspunde solicitărilor Dumneavoastră în cel mai scurt timp, și dacă va fi cazul va specifica faptul că prestația poate presupune costuri suplimentare. Timpul de răspuns la solicitări poate varia în funcție de posibilități în conformitate cu nivelul de prioritate al pachetului Dumneavoastră, fără a exista obligația respectării unui termen maxim sau minim.
 • Disponibilitatea serviciului:
 • Cu toate că, Elefin intenționează să facă disponibile serviciile 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptamână, este posibil ocazional ca aceste Servicii sau site-ul să fie indisponibil pentru a permite întreținerea site-urilor sau ca să se desfășoare alte activități de dezvoltare.
 • Dacă din orice motiv Elefin trebuie să întrerupă Serviciile pentru perioade mai lungi decât acesta s-ar aștepta în mod normal, Elefin va depune toate eforturile rezonabile pentru a publica în avans toate detaliile acestei activități înainte de o astfel de întrerupere, pe site.
 • Termeni generali
 • Acordul integral:

 

Acești termeni, împreună cu politica de confidențialitate, precum și termenii din orice alte înștiintări sau angajamente primite sau luate de Dumneavoastră în conformitate cu aceste Condiții de utilizare, înlocuiesc și anulează toate acordurile, descrierile(indiferent dacă orale sau scrise), și înțelegerile anterioare și constituie întregul acord între dumneavoastră și Elefin referitoare la aceste servicii și alte aspecte abordate în acești termeni.

 

 • Întârzieri:

 

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzatoare pentru orice întârziere sau eșec în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul acestor Termeni dacă întârzierea sau eșecul se datorează vreunei cauze în afara controlului sau rezonabil. Aceasta clauză nu se aplică niciunei alte clauze ca obligația la plată unor despăgubiri în bani.

 

 • Nici o atribuire:

 

Dumneavoastră nu puteți cesiona sau transfera nici un drept către altă persoană, fără acordul prealabil scris al Elefin.

 

 • Separabilitate:

 

În cazul în care orice parte sau prevedere a acestor Termeni este invalida, inaplicabilă sau în conflict cu legea, acea parte sau prevedere este înlocuită cu o dispoziție care, pe cât posibil, îndeplinește scopul inițial al părții sau prevederii inițiale. Restul acestui acord va fi obligatoriu pentru ambele părți. Acest lucru se aplică și oricăror portițe omise de acești termeni și condiții.

 

 • Notificări:

 

Orice notificare transmisă în conformitate cu aceste Condiții de oricare parte celeilalte părți trebuie să fie în scris, prin e-mail și va fi considerată a fi fost trimisa cu data transmiterii. Notificările către Elefin trebuie să fie trimise la support@elefin.ro sau la orice alta adresă de e-mail prin care sunteți notificat prin e-mail de către Elefin. Notificările către Dumneavoastră vor fi trimise la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o când ați setat accesul Dumneavoastră  la serviciu.

 

 • Drepturilor unor terțe părți:

 

O persoană care nu este parte a acestui Acord nu are dreptul de a beneficia sau de a pune în aplicare orice clauză a acestui Acord.

 

 • Modificări:

 

Elefin își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile precum și politica de confidențialitate și acordul de securitate, oricând fără a oferi justificări atâta timp cât modificările sunt rezonabile. Elefin trebuie să notifice din timp utilizatorul privind modificările. Dacă utiziatorul nu aduce nici o obiecție modificărilor timp de două săptămâni, după primirea notificării, acestea vor fi considerate ca acceptate de către utilizator.

 

 • Jurisdicția aplicată este aceea a țării în care Elefin are sediul social.